APOSTA!

por unha CIDADANÍA GLOBAL comprometida activamente na consecución dun mundo máis xusto e sustentable.

Únete á defensa do medio ambiente, o respecto e valoración da diversidade, o consumo responsable e o respecto dos dereitos humanos individuais e sociais.

INSPÍRATE!

nos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible), que marcan unha axenda universal e transformadora na que as persoas e o planeta ocupan un lugar central.

Unha axenda que nos compromete a todos e todas: gobernos, sector privado e sociedade civil.

PROMOVE!

unha toma de conciencia ligada ao compromiso para o cambio (pensar globalmente, actuar localmente).

 

Busca como participar nas liñas de acción da campaña:

1. Sensibilización

Actividades para o público en xeral como: conferencias, proxeccións de cine, exposicións, actos de rúa

En que consiste en quen pode participar?

As actividades, que fomentan a reflexión sobre algún dos temas da campaña, son  gratuítas e abertas a todo o público. Publícanse na web e no facebook de Impórtanos e, en ocasións, para a asistencia pode ser necesaria a reserva de praza.

2. Formación

A campaña impulsa anualmente dous cursos, un en colaboración coa Universidade de Vigo (o obradoiro Achégate ao Sur) e outro co Centro de Formación e Recursos do Profesorado, CFR Vigo (utilizando os Contacontos como recurso na Educación para a Solidariedade e o Desenvolvemento).

En que consiste en quen pode participar?

  • O obradoiro Achégate ao Sur é unha actividade formativa dirixida a todas aquelas persoas interesadas na análise das causas da pobreza e das relacións de desigualdade Norte – Sur, que desexen adquirir unha visión crítica da nosa realidade social e coñecer propostas de cambio.

As horas de formación son recoñecidas para créditos ECTS pola Universidade de Vigo e a matrícula é gratuíta, tanto para a comunidade universitaria como para a cidadanía en xeral.

  • O curso do CFR está incluído no Plan de Formación do CFR Vigo, e vai dirixido a docentes de Infantil e Primaria co dobre obxectivo de promover a reflexión sobre a Educación para a Cidadanía Global e o de facilitar a súa posta en práctica a través da literatura e o uso das TIC na aula.

As horas son homologadas polo CFR e a matrícula é gratuíta a través de FPROFE.

3. Educación para a Cidadanía Global

Espertar a capacidade de ler a realidade, favorecer a curiosidade polo que sucede e a capacidade de sorprenderse e facerse preguntas…

Esa é a proposta pedagóxica da Educación para a Cidadanía Global dirixida a todos os niveis educativos, desde Infantil a Bacharelato. Unha aposta pola formación de cidadáns e cidadás críticos e participativos que busquen dar respostas éticas aos desafíos do mundo actual.

En que consiste en quen pode participar?

Desde Impórtanos organizamos actividades como sesións de contacontos, teatro, cine, obradoiros, exposicións… destinadas aos centros educativos vigueses que desexen participar na campaña.

As actividades teñen como obxectivo inspirar, espertar a curiosidade do alumnado e motivalo a participar. Ademais de entreter e divertir, serven para achegar tanto aos docentes coma ao alumnado á interdependencia local-global, á corresponsabilidade e á aposta pola sostibilidade.

Trátanse sempre de actividades gratuítas co único compromiso de facer unha reflexión posterior na aula a través dalgunha das propostas que vos deixaremos ou desenvolvendo as vosas propias ideas.

En definitiva, converternos en protagonistas dun mundo en cambio desde a certeza de que os pequenos xestos poden marcar unha gran diferenza.

Cantos temas se traballan no curso?

As actividades céntranse ao redor de certos días conmemorativos como o Día Internacional para a Erradicación da Pobreza (17 de outubro), o Día da Terra (22 de abril), o Día Mundial do Comercio Xusto (11 de maio), o Día do Medio Ambiente (5 de xuño) ou o Día dos Refuxiados (20 de xuño).

As propostas xiran en torno ás nosas pegadas (ecolóxica e social) e buscan unha implicación de non máis de dous ou tres actividades por curso.

Canto tempo terei que adicarlle?

As propostas teñen 3 fases:

1. As actividades previas

Que teñen como obxectivo motivar ao alumnado para a experiencia e promover unha actitude de apertura.

Pódese practicar a anticipación, destacar os coñecementos previos e animar á participación por medio de preguntas e xogos. Pode dedicárselle o tempo que se considere necesario

2. A actividade xeradora

A sesión de contacontos, teatro, cine, etc.

3. As actividades posteriores

Que teñen o obxectivo de favorecer a reflexión, a experimentación e a creatividade.

Estas actividades achégannos á temática proposta e ao que implica no contexto global-local e terán o percorrido que lles queirades dar, incluíndo a posible transferencia ou socialización (achegando a temática ás familias, ao centro, ou compartindo actividades).

Por tanto, o mínimo é dedicarlle, aparte da propia actividade motivadora, dúas sesións na aula.

 

Séguenos en facebook e apúntate á nosa lista de distribución para recibir toda a información.

 

ó principio