Pequeno azul, pequeno amarelo

Contidos a traballar durante á actividade • Coñecemento e posta en valor dos albumes ilustrados. • Representacións abstractas. • Identificación de sentimentos e emocións de pequeno azul e pequeno amarelo. • Expresión plástica. • Coñecemento das cores primarias e secundarias. • Posta en valor e respecto do diferente. • A pegada que deixamos nas persoas…

Os de arriba e os de abaixo

Existen dous tipos de habitantes: os de arriba e os de abaixo. Os de arriba viven igual que os de abaixo. E os de abaixo viven igual que os de arriba, pero ao revés… Temática: a relación entre os habitantes de dous mundos paralelos que transcorren arriba e abaixo Para traballar EpD: interdependencia, globalidade, corresponsabilidade…

CATEGORÍAS