Xaime e as landras

Contidos a traballar durante a actividade Coñecemento do medio. Posta en valor do carballo como especie autóctona en Galicia e a súa importancia cultural, así como as carballeiras e as zonas verdes máis próximas. Observación dun ser vivo reproducindo o seu medio natural nunha maceta. Reflexión sobre os cambios nos procesos de crecemento e etapas…

Os de arriba e os de abaixo

Existen dous tipos de habitantes: os de arriba e os de abaixo. Os de arriba viven igual que os de abaixo. E os de abaixo viven igual que os de arriba, pero ao revés… Temática: a relación entre os habitantes de dous mundos paralelos que transcorren arriba e abaixo Para traballar EpD: interdependencia, globalidade, corresponsabilidade…